BSN medical
 • Choose country
 • Navigatie
 • Contact

Onze principes

Door hun bron van energie, creativiteit en prestaties, zijn mensen de spil van BSN medical. Ter ondersteuning van dit idee, bouwen we op de principes van onze Visie en Waarden voort, en ondersteunen we de manier waarop we onze mensen motiveren.

We streven ernaar om:

 • 'Visie en Waarden’ tot de hoeksteen te maken van alle persoonlijke en zakelijke interacties.
 • Open communicatie op alle niveaus te stimuleren en ervoor te zorgen dat al onze medewerkers het inzicht verwerven dat nodig is om hun bijdrage aan het bedrijf te maximaliseren.
 • Alle medewerkers actief te stimuleren om hun volledige potentieel te benutten en om voortdurend hun kennis, vaardigheden en capaciteiten te ontplooien, om de huidige en toekomstige zakelijke doelstellingen te kunnen bereiken.
 • Ervoor te zorgen dat elk individu duidelijk weet wat zijn rol is en wat zijn verantwoordelijkheden zijn, wat er van hem verwacht wordt en hem daarbij constructieve feedback te geven.
 • Flexibiliteit, teamwork en een effectieve organisatie te stimuleren.
 • Medewerkers te stimuleren om te kunnen ontplooien en hen bij hun ontwikkelingsproces te ondersteunen.
 • Duidelijk de relatie tussen prestaties en erkenning te ontwikkelen.
 • Te zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle werknemers en dat ze zich goed voelen op hun werkplek. Bovendien streven we ernaar om te voldoen aan de relevante nationale voorschriften en wettelijke eisen.

Customer Support

BSN medical BV
Randstad 22-13
1316 BN Almere
Postbus 1376
1300 BJ Almere
Netherlands

Tel: 036 53 89 500
Fax: 036 53 89 510
Flebologie: 036 53 89 597